U wspólnych znajomych Kowalski poznał miłą panią – Ilekroć się pan uśmiecha… :)

Dodaj komentarz