Przy wspólnym obiedzie rozmawiają katolik, protestant, muzułmanin i… :)

Dodaj komentarz