Przy wspólnym obiedzie rozmawiają katolik, protestant, muzułmanin i żyd. Katolik: – Jestem… :D

Dodaj komentarz