Niedaleko otwarto nowy supermarket. Jest w nim automatyczny… :)

Dodaj komentarz