Nauczycielka mówi do uczniów: – Niech wstaną ci, którzy… :D

Dodaj komentarz