Karol i Hela spędzają powtórny miodowy miesiąc, na uczczenie rocznicy… :)

Dodaj komentarz