Facet w szpitalu pyta lekarza prowadzącego: – Kiedy mnie wypuścicie? :D

Dodaj komentarz