Facet na rozmowie o pracę: – Gdzie pan wcześniej pracował? – A służyłem w… :D

Dodaj komentarz