Dyrektor szpitala wzywa lekarza do gabinetu: – Jesteś zwolniony! :)

Dodaj komentarz