Boskie! A ile pani ma dzieci? – Pięcioro, – A ile dziewczynek, a ilu chłopców?… :D

Dodaj komentarz